Όροι και προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εισαγωγή

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας που είναι γραμμένοι σε αυτή την ιστοσελίδα αφορούν τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Αυτοί οι Όροι εφαρμοζονται πλήρως και επηρεάζουν τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνήσατε να αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται εδώ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός από τυχών δικό σας περιεχόμενο, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, το epipla-diakosmhsh.com και / ή οι δικαιοπάροχοί του είναι κύριοι όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των υλικών που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Σας παρέχεται περιορισμένη άδεια μόνο για σκοπούς προβολής του υλικού που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Περιορισμοί

Δεν έχετε την άδεια για:

Δημοσίευση υλικού ιστοτόπου σε οποιοδήποτε άλλο μέσο.
Την πώληση, τη διαμεσολάβηση ή / και την εμπορική διάθεση οποιουδήποτε υλικού ιστοτόπου.
Δημόσια εκτέλεση ή / και παρουσίαση υλικού ιστοτόπου.
Χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο που είναι ή ενδέχεται να καταστρέψει τον παρόντα ιστότοπο.
Χρήση του παρόντος ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο που επηρεάζει την πρόσβαση χρήστη σε αυτόν τον ιστότοπο.
Χρήση αυτού του ιστότοπου σε αντίθεση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να βλάψει την Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχειρηματική οντότητα.
Συλλογή δεδομένων, η εξαγωγή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα σε σχέση με τον παρόντα ιστότοπο,
Χρήση αυτής της Ιστοσελίδας για να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε διαφήμιση ή μάρκετινγκ.

Το περιεχόμενό σας

Σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, το “Περιεχόμενο σας” θα σημαίνει οποιοδήποτε κείμενο, ήχο, βίντεο, εικόνες ή άλλο υλικό που επιλέγετε να εμφανίσετε σε αυτόν τον Ιστότοπο. Με την εμφάνιση του περιεχομένου σας, παρέχετε στο epipla-diakosmhsh.com μια μη αποκλειστική, παγκόσμια αμετάκλητη, περιορισμένη άδεια χρήσης για χρήση, αναπαραγωγή, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση και διανομή σε οποιοδήποτε μέσο.

Το περιεχόμενό σας πρέπει να είναι το δικό σας και δεν πρέπει να προσβάλει τα δικαιώματα τρίτων. Η epipla-diakosmhsh.com διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε από το περιεχόμενό σας από αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Αποποίηση ευθύνης
Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται «ως έχει» και το epipla-diakosmhsh.com δεν παρέχει εγγυήσεις, οποιουδήποτε είδους σε ότι σχετίζεται με τον παρόντα ιστότοπο ή τα υλικά που περιέχονται σε αυτόν. Επίσης, τίποτα που περιέχεται σε αυτή την Ιστοσελίδα δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως συμβουλή προς εσάς.

Αλλαγές όρων

Το epipla-diakosmhsh.com επιτρέπεται να αναθεωρεί τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση του και κατά τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας αναμένεται να επανεξετάσει αυτούς τους Όρους σε τακτική βάση.

Πλήρης συμφωνία

Αυτοί οι Όροι συνιστούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ epipla-diakosmhsh.com και εσάς σε σχέση με τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες.

Διοικητικό δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Ελλάδας και θα υποβάλετε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται στην Ελλάδα για την επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών.